ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС серед суб’єктів малого та середнього бізнесу на отримання часткової компенсації відсотків за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів

З метою подальшого розвитку підприємницької та інвестиційної діяльності
в регіоні, забезпечення підтримки малих та середніх підприємств розпорядженням голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації від 08.11.2023 №934/А-2023 діє Програма розвитку конкурентоспроможності малого
та середнього підприємництва в Одеській області на 2021-2024 роки.

Право на одержання компенсації мають суб’єкти малого та середнього підприємництва, які:

  • зареєстровані в органах державної податкової служби та здійснюють свою діяльність на території Одеської області;
  • не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;
  • не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації
  • здійснюють діяльність за наступними видами економічної діяльності:

 – переробна промисловість;

 – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   (проєкти, які передбачають впровадження енергозберігаючих технологій);

– транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність.

Суб’єкти малого і середнього підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) заявку на участь у конкурсному відборі за формою, визначеною у додатку 5 до Програми, у двох примірниках. Одна юридична особа, фізична особа-підприємець має право подати на один конкурсний відбір лише одну заявку ;

2) бізнес-план (інвестиційний проєкт), підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання, у трьох примірниках;

3) гарантійний лист банківської установи зі згодою надати кредит на реалізацію проєкту, або інформаційний лист банківської установи про розгляд документів на отримання кредиту, або завірену банківською установою копію кредитної угоди;

4) завірену суб’єктом малого і середнього підприємництва копію статуту (для юридичних осіб);

5) довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справляння якими покладено на контролюючі органи, видану відповідними органами державної податкової служби;

6) довідку щодо розміру середньої заробітної плати, виданої територіальним органом статистики;

7) згоду (копію згоди) органам державної влади на обробку і використання наданої органам державної податкової служби та Головному управлінню статистики
в Одеській області інформації, що міститься у статистичній та фінансовій звітності;

8) інформація (лист) від банківської установи про повне виконання зобов’язань
за кредитним договором, за яким надавалася часткова компенсація відсотків у рамках Програми за результатами попередніх конкурсних відборів (у разі їх участі у попередніх конкурсних відборах).

Ознайомитися з Умовами та  Порядком проведення конкурсу, а також, завантажити  форму заявки можна на сайті Одеської обласної державної адміністрації за посиланням https://oda.od.gov.ua/biznesu/pidtrymka-biznesu/ – Пільгове кредитування малого та середнього бізнесу                  

Документи подаються до Департаменту економічної політики
та стратегічного планування
облдержадміністрації суб’єктом підприємництва або уповноваженою ним особою.

Приймання заявок на участь у конкурсі з відповідними документами                      розпочинається з 23 січня 2024 року.

Відповідальний за проведення конкурсу: Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації                               (м. Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб. №553, №551 контактні телефони:                                   (048) 7189-242, 7189-348.

Граничний термін подання заявок: 12 лютого 2024 року.