Одеська обласна державна адміністрація оголошує конкурси на укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням

Одеська обласна державна адміністрація оголошує конкурси на укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням

Дата і місце проведення конкурсів

Конкурси проводяться 16 червня 2020 року о 12:00 за адресою: Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, м. Одеса, вул. Канатна, 83, 13 поверх, кабінет 1313 (для претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої педагогічної освіти); – Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації, м. Одеса, вул. Канатна, 83, 5 поверх, кабінет 519 (для претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти).

Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсах

Документи для участі у конкурсах приймаються до 15 червня 2020 року включно за адресою: Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, м. Одеса, вул. Канатна, 83, 13 поверх, кабінет 1323 (для претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої педагогічної освіти); Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації, м. Одеса, вул. Канатна, 83, 5 поверх, кабінет 509 (для претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок:

– Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (048) 722 52 72, е-mail:osvita@osvita.od.ua;

– Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації (048) 725 48 10, е-mail:zdravdelo@gmail.com.

Перелік документів, що подаються відповідній конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто:

1) заява про участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії, написана власноручно за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсів на укладання угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 25.03.2019 №383/А-2019 (зі змінами), зареєстрованому в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області 04.04.2019 за № 45/1520;

2) згода на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсів на укладання угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 25.03.2019 №383/А-2019 (зі змінами), зареєстрованому в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області 04.04.2019 за № 45/1520;

3) завірена копія документа, що посвідчує особу; оригінал документа пред’являється особисто;

4) довідку про фактичне місце проживання особи;

5) завірені копії документів про освіту: випускники поточного року – табелі за перше півріччя випускного класу; випускники попередніх років – документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (атестат) і додаток до нього; випускники закладів фахової передвищої освіти – документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додаток до нього.