1. Головна
 2. /
 3. OДА
 4. /
 5. Департаменти та управління
 6. /
 7. Департамент соціальної та сімейної...

Департамент соціальної та сімейної політики

Директор ДепартаментуДементьєва Тетяна МиколаївнаБіографічна довідка
Заступник директора Департаменту – начальник управління соціальних послугРевякін Олексій Сергійович
Заступник директора Департаменту – начальник управління соціального захистуНазаренко Світлана Борисівна
Заступник директора Департаменту – начальник управління фінансово – господарського забезпеченняКушнір Наталя Валеріївна

вул. Канатна, 83 (11 поверх), м. Одеса, 65032

 (048) 722 20 80

dssp@od.gov.ua

Офіційний веб-сайт

Розпорядок роботи:

Понеділок – четвер: 8:00 – 17:00
П’ятниця: 8:00 – 15:45
Обідня перерва: 13:00 – 13:45

Основні функції

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах Одеської області та вживає заходів до усунення недоліків;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Одеської області;
 • вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробляє в межах компетенції проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення, а також бере участь у погоджені проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади; у розробленні проектів розпоряджень голови ОДА, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
 • бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання обласній державній адміністрації, Міністерству соціальної політики України;
 • забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних
 • місцевих рад; забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації та Міністерству соціальної політики України;
 • координує, контролює та забезпечує у межах повноважень виконання державних цільових програм;
 • у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів та укладення територіальної угоди із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями, що діють на території Одеської області;
 • сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва обласної державної адміністрації із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями;
 • бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасним випадкам на виробництві;
 • забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці;
 • розробляє обласну програму зайнятості населення або бере участь у її розробленні, координує реалізацію заходів, передбачених місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
 • сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно вибраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці тощо;
 • у сфері соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:виконує координаційно-методичні функції та проводить моніторинг у сфері надання та виплати державних допомог, компенсацій, субсидій та пільг:
 • забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньопереміщених осіб;
 • здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування компенсацій та інших соціальних виплат тощо;
 • у сфері надання соціальних послуг (соціального обслуговування) населенню, проведення соціальної роботи:вивчає потребу Одеської області в соціальних послугах, готує та подає пропозиції обласній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та утворення ефективної системи надання соціальних послуг;
 • забезпечує у межах повноважень організацію соціального замовлення;
 • бере участь в оцінюванні конкурсних пропозицій, які подаються недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залученням бюджетних коштів для надання соціальних послуг;
 • забезпечує організацію роботи з утворення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків з надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя, особам, які постраждали від торгівлі людьми та насильства в сім’ї;
 • проводить координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ і служб із реалізації законодавства України тощо;
 • з питань поліпшення становища сімей, запобіганню насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:забезпечує організацію та проведення у територіальній громаді соціальної роботи, спрямованої на соціальну підтримку дітей, сімей та молоді, запобігання потраплянню у складні життєві обставини, забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї, найповнішої реалізації сім’єю своїх функцій;
 • забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та ефективну взаємодію усіх суб’єктів, які реалізують такі заходи;
 • реалізує передбачені законодавством заходи, спрямовані на протидію торгівлі людьми;
 • здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • спрямовує та координує діяльність Одеського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді;
 • сприяє утворенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 • координує в межах повноважень проведення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
 • надає методичну допомогу структурним підрозділам соціального захисту населення райдержадміністрацій, відповідним органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, проводить збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми тощо;
 • у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;
 • координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;
 • організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;
 • веде облік осіб з інвалідністю та дітей осіб з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями (у тому числі безоплатного та пільгового) відповідно до законодавства України;
 • координує та контролює виплату компенсаційних виплат тощо;
 • організовує та забезпечує внутрішній контроль та внутрішній аудит діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Міністерству соціальної політики України;
 • забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України та власний сегмент локальної мережі.

Повний перелік завдань та функцій Департаменту міститься у Положенні: