1. Головна
 2. /
 3. OДА
 4. /
 5. Департаменти та управління
 6. /
 7. Департамент фінансів

Департамент фінансів

Директор ДепартаментуЗінченко Марина АнатоліївнаБіографічна довідка
Заступник директора ДепартаментуКоровкін Олег ВікторовичБіографічна довідка
Заступник директора Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації – начальник управління фінансового забезпеченняХудик Світлана МихайлівнаБіографічна довідка

пр-т Шевченка, 4, м. Одеса, 65032

 (048) 718 95 75

ogfu@odessa.gov.ua

Офіційний веб-сайт

Розпорядок роботи:

Понеділок – четвер: 9:00 – 18:00
П’ятниця: 9:00 – 16:45
Обідня перерва: 13:00 – 13:45

Графік особистого прийому громадян

ПІБПосадаДні прийому
Зінченко Марина АнатоліївнаДиректор
Департаменту фінансів
щовівторка з 15:00 до 18:00 каб. 215
Коровкін Олег ВікторовичЗаступник директора Департаментущосереди з 15:00 до 18:00 каб. 211
Худик Світлана МихайлівнаЗаступник директора Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації – начальник управління фінансового забезпеченнящоп’ятниціз 14:00 до 16:00каб. 208

Відповідно до п.2 розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.03.2021 № 191/од-2020 «Про невідкладні заходи, спрямовані на запобігання поширенню короновірусної хвороби (COVID-19) та забезпечення карантину» особисті прийоми громадян скасовано.

Основнi функцiї:

 • здійснює середньострокове планування на основі бюджетної стратегії Уряду та стратегічних планів голо вних розпорядників бюджетних коштів;
 • впроваджує програмно-цільовий метод складання і виконання місцевих бюджетів області, виділення бюджетних призначень і використання бюджетних коштів з метою досягнення конкретних результатів;
 • розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструктивні матеріали з підготовки бюджетних запитів;
 • визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності бюджетному законодавству, меті, пріоритетності, а також дієвості й ефективності використання бюджетних коштів;
 • приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласній державній адміністрації;
 • бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів області, аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;
 • організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту обласного бюджету, за дорученням керівництва обласної державної адміністрації визначає порядок і строки подання структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад матеріалів для підготовки проектів обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються до відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення і бюджетами районів у містах або для виконання спільних проектів;
 • складає проект обласного бюджету;
 • готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає проект обласного бюджету на розгляд керівництву обласної державної адміністрації;
 • бере участь у розширенні практики громадського обговорення місцевих бюджетів з метою наближення їх до потреб відповідної територіальної одиниці;
 • забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису обласного бюджету встановленим бюд жетним призначенням;
 • у процесі виконання обласного бюджету здійснює прогнозування та проводить аналіз доходів обласного бюджету;
 • організовує виконання обласного бюджету, а також разом з Державною податковою адміністрацією в Одеській області, управлінням Державного казначейства України в Одеській області, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечує надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;
 • зводить показники місцевих бюджетів, що входять до консолідованого бюджету області, та подає їх у встановлені строки до Міністерства фінансів України;
 • забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;
 • складає розпис доходів і видатків обласного бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні ро зрахунки обласного бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, бюджетами районів у містах;
 • здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням обласного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;
 • розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані управлінням Державного казначейства України в Одеській області;
 • погоджує річний звіт про виконання місцевих бюджетів області, поданий управлінням Державного казначейства в Одеській області, та разом із пояснювальною запискою, звітом про виконання мережі та контингентів надає Міністерству фінансів України;
 • приймає від райдержадміністрацій апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації, фінансових органів області звіти про виконання кошторисів та подає до Міністерства фінансів України, Державного казначейства України та Рахункової Палати України;
 • організовує публічне представлення звітів про витрачання коштів обласного бюджету, затверджує показник результативності бюджетних програм кожного розпорядника коштів та впроваджує практику публічного звітування про їх виконання та досягнення цілей;
 • інформує керівництво обласної державної адміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає їй річний та квартальний звіти про виконання обласного бюджету;
 • розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонд у бюджету, додаткової дотації;
 • проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до відповідних бюджетів, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;
 • проводить роботу по мобілізації надходжень до бюджетів усіх рівнів;
 • організує взаємодію з фіскальними органами шляхом участі у перевірках, нарадах, селекторних нарадах;
 • проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей економіки території, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
 • бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;
 • вивчає разом з установами Національного банку України питання щодо грошового обігу в області, а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;
 • перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установам и і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;
 • бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районних державних адміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання райдержадміністрацій та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;
 • аналізує діяльність фінансових управлінь районних державних адміністрацій та фінансових підрозділів виконавчих органів рад міст обласного значення і подає пропозиції щодо її вдосконалення;
 • розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 • готує та подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету;
 • забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.