1. Home
  2. /
  3. OДА
  4. /
  5. Зв’язок з ОДА
  6. /
  7. Безоплатна первинна правова допомога

Безоплатна первинна правова допомога

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон) безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.  

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Обласна державна адміністрація як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Звертаємо увагу, що звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги можуть бути подані особами, які досягли повноліття. Звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками. Звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Для отримання безоплатної правової допомоги в обласній державній адміністрації необхідно надіслати звернення у довільній формі на електронну адресу law@odessa.gov.ua чи на поштову адресу 65032, проспект Шевченка, 4, м. Одеса, Україна із значенням прізвища, ім’я, по батькові, місяця проживання, засобів зв’язку,  суті питання та  виду безоплатної первинної правової допомоги, яку необхідно надати, або зателефонувати за номером (048) 718 92 54.

У даний час, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», та згідно з пунктом 2 частини другої розділу II Прикінцеві положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», пунктом  19 протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року № 2 «Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19» до особливого розпорядження, тимчасово зупинено проведення особистих прийомів громадян.

Про відновлення проведення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги в обласній державній адміністрації буде поінформовано додатково після скасування карантину та/або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).