НА ЗАСІДАННІ КОЛЕГІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ОБГОВОРИЛИ БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВИЙ СТАН ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

Голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький провів чергове засідання колегії обласної державної адміністрації.

Основну увагу в ході засідання приділили актуальним питанням бюджетно-фінансової сфери, зокрема, стану виконання місцевих бюджетів Одеської області за І півріччя 2021 року. Ключовою, з цього питання стала доповідь директора Департаменту фінансів Одеської ОДА Марини Зінченко.

У своїй доповіді Марина Зінченко надала комплексну розгорнуту статистично-аналітичну характеристику поточної фінансово-бюджетної ситуації в регіоні з висвітленням як певних досягнень, так і недоліків та негативних тенденцій у зазначеній сфері.

Загальний обсяг місцевих бюджетів за період січень – червень 2021 року становить 14,8 млрд грн, включаючи понад 10,0 млрд грн податків і зборів та понад 4,8 млрд грн міжбюджетних трансфертів, при цьому місцеві бюджети області складають близько 6,3% загального обсягу місцевих бюджетів України (4-е місце після Києва, Дніпровської та Харківської областей). З 99-ти місцевих бюджетів Одеської області виконання забезпечено по 79-ти, що становить лише 79,8%.

Найбільші, за словами Марини Зінченко, обсяги надходження додаткових коштів від перевиконання, окрім обласного бюджету (71,8 млн грн), на загальну суму 197,1 млн грн, забезпечили також 8 територіальних громад – Одеська (92,9 млн грн), Южненська, Таїрівська, Авангардівська, Затишанська, Ізмаїльська, Дачненська, Тарутинська.

«Проте перевиконання планових бюджетних показників у І-му півріччі забезпечено у ряді випадків не через проведення роботи з наповнення місцевих бюджетів територіальними громадами області, а через заниження планових показників ще при формуванні бюджету. З іншого боку, ряд територіальних громад технічно збільшили планові призначення на І півріччя, що в свою чергу призвело до свідомого фактичного зменшення перевиконання доходної частини місцевих бюджетів Одеської області майже на 84,0 млн грн. Зазначені факти є порушенням чинного законодавства, що потребує якнайшвидшого впорядкування з приведенням бюджетних призначень у відповідність до реальних обсягів», – наголосила Марина Зінченко.

Також директор Департаменту фінансів Одеської ОДА зазначила, що 13 територіальних громад зменшили бюджетні надходження у І-му півріччі, при цьому 4 районних та 19 місцевих бюджетів взагалі не забезпечили виконання планових показників на загальну суму 108,0 млн грн, зокрема це – Бородінська (–10,4 млн грн), Кодимська, Подільська, Усатівська, Тузлівська, Суворівська, Петропавлівська (-2,5 млн грн) територіальні громади.

Характеризуючи структуру та динаміку бюджетних надходжень, Марина Зінченко зазначила: «Найбільшу частку доходів місцевих бюджетів (майже 87%), становлять бюджетоутворюючі податки, зокрема, податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) – 56,8%, а також плата за землю – 14,9%, єдиний податок – 14,5%, податок на нерухоме майно – 2,5 %».

Наразі в Одеській області нараховується 25 200 юридичних осіб, що сплачують податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати найманих працівників. Основним фактором, що впливає на надходження ПДФО, є рівень середньої заробітної плати, що станом на червень 2021 року складає по області 12842,0 грн (менше аналогічного показника у середньому по Україні на 1471,0 грн, тобто –10,3%).

По основним галузям економіки аналогічні показники становлять 7709,0 грн у сільському господарстві (–35,0%), 9429,0 грн у торгівлі (–29,3%), 17942,0 грн у сфері фінансової діяльності (–20,9%), 9294,0 грн у будівництві (–17,8%), 12939,0 грн у промисловості (–12,0%), 14738,0 грн у транспорті (+13,5%).

«У разі підвищення середнього рівня заробітної плати по Одеській області до середнього рівня по Україні буде можливість для місцевих бюджетів регіону додатково отримати ще близько 778,0 млн грн», – відзначила директор Департаменту фінансів ОДА.

Також Марина Зінченко повідомила учасникам засідання колегії, що в Одеській області про те, що в регіоні має місце і заборгованість з виплати заробітної плати. Так на 1 липня ця сума складає 95,8 млн грн, наявність податкового боргу по сплаті ПДФО до місцевих бюджетів – 126,0 млн грн, а загальні втрати місцевих бюджетів по ПДФО – 1,0 млрд грн.

В області наразі налічується 850,5 тис. платників (фізичні особи складають 98,5%), що сплачують плату за землю (сільськогосподарського, промислового та житлового призначення). Найбільше зростання надходжень забезпечено по Одеській (+59,1 млн грн), Чорноморській міській, Авангардівській, Таїровській, Великодолинській, Дальницькій, Затишанській, Татарбунарській (+2,2 млн грн) територіальним громадам.

«Найбільшими платниками  плати за землю є відокремлений структурний підрозділ «Котовська дистанція захисних лісонасаджень №6 Одеської залізниці» – 151,1 млн.грн.; відокремлений структурний підрозділ «Одеська дистанція захисних лісонасаджень №1 Одеської залізниці» – 158,5 млн.грн.; Одеська залізниця – 32,6 млн.грн.; № ДП МТП «Чорноморськ» – 21,1 млн.грн.; АТ «ОПЗ»- 20,0 млн.грн» – повідомила Марина Зінченко.

При цьому, за її словами, 26 місцевих бюджетів не виконали планові показники за цією позицією, серед таких «аутсайдерів» є Подільська (–13,0 млн грн), Бородінська, Кодимська, Біляївська, Визирська, Василівська (–1,7 млн грн) територіальні громади.

«Неприпустимим є той факт, що ряд територіальних громад при нестачі фінансового ресурсу в місцевих  бюджетах знижують ставки оплати у порівняні з 2020-м роком», – наголосила з зазначеного питання Марина Зінченко.

Не виконано і планові показники по 25 місцевим бюджетам щодо сплати єдиного податку. Найгірші показники в Білгород-Дністровської (–2,1 млн грн), Нерубайської, Сергіївської, Теплодарської, Суворівської, Арцизької територіальних громад.

Податок на нерухоме майно, в Одеській області, сплачують 5,6 тисяч юридичних осіб, на загальну суму – 232,7 млн грн. При цьому встановлено невиконання планових показників по 27-ми місцевим бюджетам, а у четвертій частині громад встановлені вкрай низькі ставки на нерухоме майно – від 0,6 до 6,0 грн / 1 кв. м.

Окремо директор Департаменту фінансів ОДА Марина Зінченко приділила увагу і гуманітарним питання, перш за все тим, що пов’язані зі сферою освіти.

«Спроможна освітня мережа – це така сукупність закладів, класів, груп дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, що забезпечує доступність, якість і результативність надання освітніх послуг відповідно до стандартів, встановлених державою, та запитів учасників освітнього процесу, а також ефективне використання наявних ресурсів (кадрових, інфраструктурних, матеріально-технічних, фінансових)».

Основними проблемними питаннями, на сьогодні, є витрати на харчування та утримання учнів у навчальних закладах дошкільної та загальної освіти, а також наповнюваність груп та класів.

«Середні витрати на харчування на одну дитину в день в дошкільних закладах територіальних громад Одеської області становлять 30,5 грн. (за інформацією поданою ОТГ) при середній нормі (згідно статистичних даних) – 62,71 грн.  Найбільший середній показник витрат на харчування 1 дитини в дитячих садках Розквітівської сільської громади – 90,0 грн., Нерубайської – 60,0 грн., Красносільської – 58,2 грн., Саф’янівської – 56,9 грн., Чорноморської – 54,9 грн., Лиманської –  53,0 грн., Авангардівської – 52,8 грн. Найнижчий мають Слобідська селищна громада – 10,0 грн., Любашівська – 12,1 грн., Зеленогірська – 14,5 грн., Старокозацька– 14,9 грн.» – повідомила Марина Зінченко.

За інформацією, яку подають громади, середні витрати харчування на одну дитину в день в загальноосвітніх навчальних закладах по області становлять 18,8 грн, при середній нормі – 24,2 грн.

«Найбільший середній показник витрат на харчування одного учня в школах по Одеській міській  громаді – 76,0 грн., Сергіївській селищній – 59,1 грн., Таїровській селищній – 47,3 грн., Чорноморській селищній – 45,4 грн., Дачненська сільській громадах – 39,0 грн. Найнижчій – в Петропавлівській сільській – всього 5,9 грн., Лиманській селищній – 6,1 грн., Доброславській селищній – 8,7 грн., Великодолинській селищній – 9,2 грн., Ренійській міській громадах – 9,4 грн.). А в Овідіопольській територіальній громаді, Теплодарівській, Великодальницькій –  видатки на харчування взагалі не передбачені!» – сказала Марина Зінченко.

Окремо, на думку Марини Зінченко, є вкрай проблемною й сфера управління: загальна чисельність штатних посад працівників територіальних громад станом на 1 липня 2021 року становить 8 938,25 одиниць, середньомісячна заробітна плата 1-го працівника складає 16 184,0 грн (діапазон найвищих показників – від 31 054,0 грн у Фонтанській громаді до 21 075,0 грн у Кароліно-Бугазькій), співвідношення чисельності працівників до загальної чисельності наявного населення у середньому складає 3 одиниці на 1000 осіб (діапазон значень за даним показником становить від 6-ти до 12-ти одиниць).

«Територіальні громади мають комплексно та всебічно провести відповідну роботу щодо оптимізації неефективної мережі закладів соціально-культурної та адміністративної сфер у відповідності з нормами законодавства, наявного функціонування та навантаження, що дозволить забезпечити належне  фінансування таких установ за рахунок власних доходів  місцевих бюджетів. Підвищення якості освітніх, медичних послуг та адміністрування має здійснюватися через оптимізацію неефективної мережі закладів, перегляд функціональної завантаження та надмірної чисельності штату. Враховуючи зазначене, наполягаємо на тому, щоб кошти «працювали» саме для мешканців громад та забезпечували доступний та якісний обсяг відповідних послуг», – наголосила Марина Зінченко.

В свою чергу голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, в контексті цієї теми, закцентував увагу керівників районів на своєчасному і належному контролі за станом економічного розвитку кожної території.

«Для мене і досі залишається незрозумілим питання, що в декотрих територіальних громадах можуть собі дозволити не передбачити кошти в бюджеті громади на харчування дітей!? Хтось дозволяє собі передбачити з резервного фонду, маючи при цьому кошти на рахунках. Окрему зауважу і щодо показників середньої заробітної плати. В цьому напрямку необхідно налагодити взаємодію з підприємствами, які працюють на території ваших районів. Тут треба активно співпрацювати спільно з податковими органами. Власне, як і самі представники податкової служби, мають проявити відповідальність щодо наповнення бюджетів, адже ті результати, які ми маємо за І півріччя нікого не можуть влаштовувати» – зазначив Сергій Гриневецький.

Окрім цього голова Одеської ОДА зазначив, що системна невпорядкованість в питаннях, які стосуються різних напрямків життєдіяльності  кожної територіальної громади, обумовлена переважно невиконанням нормативних вимог чинного законодавства на місцях, і вказує на необхідність значно вищого рівня відповідальності і голів громад, і керівників районів щодо дотримання бюджетної дисципліни, недопущення порушень у сфері земельних відносин, ліквідації заборгованості із заробітної плати, показників вакцинації населення.