Кліматичні зміни: посухи, пожежі та зневоднення природоохоронних територій.

Кліматичні зміни,  перерозподіл стоку Дунаю, застаріла система водорегулювання Придунайських водойм призвели до низки проблем, таких як нестача води на певних територіях басейну нижнього Дунаю, зменшення річного стоку і маловоддя малих річок і водно-болотних угідь та, як наслідок, виникнення пожеж у зоні дельти Дунаю.

У 2022 зазначена ситуація викликала необхідність вжиття невідкладних заходів з боку обласної та районної державних (військових) адміністрацій, зокрема реалізацію відповідних планів і дій по забезпеченню відновлення водних ресурсів Придунайських водойм.

Для забезпечення підтримання мінімальних параметрів рівня і якості води в водоймі Катлабуг Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації  було заплановано відповідний захід Регіональної програми з охорони довкілля на 2022 рік та виділені 8 млн грн обласного бюджету як субвенція державному бюджету для примусового поповнення озера Катлабуг. Ізмаїльським управлінням водного господарства в період з 22.07.2022 по 10.10.2022 було перекачано води майже 46 млн м3, при цьому знизити мінералізацію води у водоймі до 1,4 г/л, що  дозволило підтримати якість води на відповідному якісному рівні та забезпечити водокористування сільгоспвиробникам. 

Водообмін, регулювання та підтримка рівневого режиму єдиної системи водойм Катлабуг, Саф’яни, Лунг та Старонекрасівських плавнів відповідно до правил експлуатації, необхідно здійснювати щорічно в період повені та паводків на р. Дунай по штучним самопливним каналам «Желявський» та «Громадський» з відповідними шлюзами-регуляторами.

Забезпечення водообміну важливо:

– з господарського погляду –  водойма Катлабуг в Ізмаїльському районі (обсягом води 131 млн м3 при нормальному підпірному рівні) є одним з основних джерел зрошення;

 – з екологічного погляду –  на території плавнів розташовано природно-заповідний об’єкт ландшафтний заказник місцевого значення «Лунг» площею

1,5 тим. га, створений  рішенням обласної ради від 09.02.2001 № 263-XIII .

 Вода з р. Дунай повинна надходити в першу чергу саме по каналу «Громадський» в Старонекрасівські плавні і протікати у водойми. Канал «Громадський» (довжина 4,7 км) побудований у 1961 р., не розчищався  з 1974 року, був замулений  і в останні роки вода фактично не могла проходити по каналу. 

Для системного вирішення проблеми,  за результатами наради у вересні 2022 року в м. Ізмаїл за участю голови облдержадміністрації, Ізмаїльському управлінню водного господарства було надано максимальне матеріальне та організаційне сприяння для розчистки каналу до паспортних параметрів. Ізмаїльським управлінням водного господарства в рамках господарської діяльності і з використанням власних механізмів у квітні 2023 року завершено розчищення каналу. Розчищений і запущений в роботу канал «Громадський» вже самопливно поповнює водою систему озер та забезпечує функціонування місцевої екосистеми, охорону, відновлення і збереження біоресурсів природно-заповідного фонду.

Паралельно для забезпечення повноцінного водообміну між озерами реалізується робочий проект по об’єкту «Реконструкція водопропускної споруди для оздоровлення екосистеми озер Катлабуг-Лунг-Саф՚яни та Старонекрасівських плавнів.

Продовжується робота по запобіганню обміління Кислицького рукава з якого заживлені канали «Громадський» і «Желявський». Обласною державною адміністрацією у 2022 році підготовлено та направлено до Секретаріату Кабінету Міністрів України проектну заявку великого інфраструктурного проєкту (LIP) щодо розчищення Кислицького рукава ріки Дунай в рамках проекту «Просування спільних стратегій, інструментів та технічних заходів водного менеджменту для Нижнього Дунаю», яку в установленому порядку подано на конкурс програми Interreg NEXT «Румунія – України 2021 – 2027». Проєкт підтримано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та румунськими партнерами. Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації  продовжується системна цілеспрямована робота з відновлення водообміну придунайських водойм Одеської області.