1. Home
  2. /
  3. Громадянам
  4. /
  5. Внутрішньо переміщеним особам

Внутрішньо переміщеним особам

family

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВПО

«Гаряча лінія» з питань внутрішньо переміщених осіб Одеської обласної державної (військової) адміністрації: +38(067) 304 91 95

Пошук житла: https://prykhystok.gov.ua

Допомога у справах дітей. Служба у справах дітей Одеської обласної державної (військової) адміністрації: (048)728-37-95, (048)728-35-44

Допомога з питань освіти. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної(військової) адміністрації: (048)722-87-80

Допомога з працевлаштування. Одеський обласний центр зайнятості (м.Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 10): (048)230-12-60

«Гаряча лінія» +38(066) 826 09 65


ЄДопомога

Зміни щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам

Урядом 26 січня 2024 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб” (далі – Постанова № 94 ) задля підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема сімей, в яких є особи, які потребують продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Щодо допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам Постановою передбачено:

1) автоматичне продовження до 1 березня 2024 року (без додаткового звернення) виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, у яких у січні 2024 року закінчився шестимісячний період отримання такої допомоги;

2) можливість подання заяви на продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам вже починаючи з 1 лютого 2024 року. Таким чином, особам, які відповідають критеріям Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709) (далі – Порядок № 332), які звернуться з особисто поданою заявою у лютому – березні 2024 року, така допомога призначатиметься починаючи з 1 березня 2024 року.

Автоматично з 1 березня 2024 року продовжуються виплати для таких категорій внутрішньо переміщених осіб:

· для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

 · осіб з інвалідністю I чи II групи, дитині з інвалідністю віком до 18 років, дитині, хворій на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;

· дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батькамвихователям і прийомним батькам.

У разі коли особі не було продовжено виплату допомоги автоматично, але вона належить до зазначених вище категорій осіб, їй може бути призначено допомогу за заявою.

Іншим членам сім’ї виплата допомоги може бути продовжена на підставі подання заяви на призначення допомоги.

Постановою визначено термін “непрацююча працездатна особа”, що означає особу, яка досягла 18-річного віку та за станом здоров’я здатна до трудової діяльності і не працює, не проходить військову службу, не займається підприємницькою діяльністю чи професійною незалежною діяльністю, не здобуває освіту за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” особами працездатного віку вважаються особи, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку.

На підставі подання заяви допомога продовжуватиметься:

1) для непрацюючих осіб працездатного віку, які здійснюють догляд за дитиною до 14 років, для сімей у яких, виховується троє і більше дітей віком до 18 років, всі діти проживають в сім’ї і не виховуються в інтернатних закладах та:

фактичним місцем проживання (перебування) такої сім’ї є території, на яких ведуться бойові дії або території можливих бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій), території активних бойових дій, включеної до переліку територій;

або сім’я проживає на території, для якої визначена дата завершення бойових дій, включеної до переліку територій, та території, що не включеній до переліку територій, але у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти, що розташовані на території територіальної громади, на якій проживає така сім’я, відсутні місця або навчання проводиться он-лайн (повністю або частково). Для такої сімʼї допомога призначається, якщо відомості про відсутність місць у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти або про те, що навчання в таких закладах проводиться в режимі он-лайн (повністю або частково (гібридному форматі), отримані шляхом інформаційної взаємодії між органами соціального захисту населення та органів управління у сфері освіти.

У разі відсутності інформаційної взаємодії уповноважена особа, яка звернулася за призначенням допомоги на сім’ю, надає підтвердний документ щодо відсутності місця у закладі дошкільної освіти та/або закладі загальної середньої освіти для влаштування дитини або щодо проведення навчання в таких закладах в режимі он-лайн (повністю або частково).

Звертаємо у вагу, що у випадках, коли інформація (про відсутність місць у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти або про гібридне навчання , а саме в режимі он-лайн (повністю або частково)) може бути одержана органом соціального захисту населення із загальнодоступних джерел – підтвердний документ не вимагається (наприклад – накази, рішення органів місцевого самоврядування)

Якщо непрацююча особа працездатного віку зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, і при цьому у сім’ї діти навчаються он-лайн, такій сім’ї допомога призначається без додаткових документів.

2) для сімей у складі якої є: непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, але ще не працевлаштувалася; діти, які відвідують заклади дошкільної освіти та/або навчаються у закладах загальної середньої освіти, та/або діти, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

3) якщо у складі сім’ї є особа, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально.

4) коли у складі сім’ї є працездатні особи, які працюють, провадять підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, зокрема, які протягом попередніх шести місяців отримання допомоги працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа — підприємець та розпочали відповідну діяльність або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання, у складі сім’ї є діти віком до 14 років.

В усіх зазначених вище випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа внутрішньо переміщених осіб у такій сім’ї з урахуванням норми, що інші непрацюючі працездатні особи із складу сім’ї (крім одного отримувача допомоги) зобов’язані зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, або розпочати діяльність відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”.

У разі невиконання такої умови виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які впливають на припинення права отримання допомоги.

Прийняті зміни мають сприяти стимулюванню внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування.

При зверненні за призначенням допомоги внутрішньо переміщені особи мають бути обов’язково попереджені щодо необхідності виконання вищезазначених умов.

Слід зазначити, що виплата допомоги також призначатиметься на другий шестимісячний період на підставі подання заяви на призначення допомоги:

1) малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника за заявою особи, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах, за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення, або особи, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування, або особи, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилася без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування);

2) вагітній жінці після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, яких віднесено до I—IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), що підтверджується інформацією про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії “Вагітність та пологи” або довідкою лікувально-профілактичного закладу встановленого зразка. Перевірка інформації про сформований медичний висновок проводиться з використанням Порталу Дія згідно з Порядком ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ від 18 вересня 2020 р. № 2136;

3) особам, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та / або отримують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” або Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю І та ІІ групи), якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги.”;

Звертаємо увагу, що під час подання заяви внутрішньо переміщена особа або уповноважена особа має заповнити опитувальник щодо потреби (чи відсутності потреби) у послузі з догляду за дитиною „муніципальна няня” (за формою, що додається).

 Своїм підписом внутрішньо переміщена особа або уповноважена особа підтверджуватиме також, що вона ознайомлена з умовами, визначеними Порядком № 332, а саме:

щодо обов’язку зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, або розпочати діяльність відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”;

що у разі невиконання такої умови виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які впливають на припинення права отримання допомоги.

Також зазначаємо, що згідно з Постановою № 94, внутрішньо переміщені особи, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або яких було знято з обліку як внутрішньо переміщених осіб через те, що такі особи повернулись до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, та яких повторно взято на облік як внутрішньо переміщених осіб, також зможуть знову звернутись за призначенням допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Пунктом 24 Порядку № 332 також передбачена необхідність повідомлення уповноважену особу або отримувача про підстави відмови у призначенні/ продовженні виплати допомоги та порядок оскарження рішення.

Додатково повідомляємо, що у разі, якщо особа повідомляє, що вона не проживає разом із чоловіком (дружиною) та не пов’язана з ним / з нею спільним побутом (що підтверджено документально або перебуває за кордоном/зникла безвісти/депортована за межі України – наприклад: довідкою (або акт) від органів місцевого самоврядування, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-експлуатаційної контори) у таких випадках до складу сім’ї включаються тільки ті особи, які спільно проживають.

Рада ВПО

Реєстрація внутрішньо переміщених осіб

Людина, яка виїхала з тимчасово окупованої території з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, повсюдних проявів насильства, а також, яка перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, має оформити довідку внутрішньо переміщеної особи.

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Кому и куди звертатися для взяття на внутрішньо переміщеної особи?

Особи від 14 років
Для отримання довідки переселенця особам від 14 років і старше необхідно особисто звернутися із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або до уповноваженої особи, що визначена виконавчими органами сільських та селищних рад. Недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, звертаються через законного представника.

Діти до 14 років
Від імені малолітньої дитини звертаються батьки. Якщо дитина прибула без батьків, то заяву може подати родич (бабуся, дідусь, прабабуся, прадід, повнолітні брат чи сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає дитина.

Якщо дитина прибула без родичів, то заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем знаходження дитини. Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, установи охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення заяву подає керівник закладу.

Які документи подаються разом із заявою?

Для отримання довідки переселенця разом із заявою необхідно подати один з документів, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України:
▪ паспорт громадянина України (для повнолітніх);
▪ свідоцтво про народження дитини (для повнолітніх);
▪ інший документ, що посвідчує особу та підтверджує спеціальний статус заявника.

Вартість послуги
Безкоштовно

Більше інформації за посиланням: https://igov.org.ua/subcategory/1/32/situation/48

Допомога з відновленням документів, отримання довідок про реєстрацію в Єдиній Базі внутрішньо переміщених осіб тощо

Якщо було втрачено документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, особі потрібно невідкладно звернутися із заявою про втрату документа до поліції та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Надалі, для оформлення нового документа, особі необхідно особисто прийти до однієї з трьох установ:
– у підрозділ Державної міграційної служби України;
– у центр надання адміністративних послуг;
– у центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Більше інформації за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/news/dms-pokrokovijalgoritm-dij-u-razi-vtrati-pasporta-pid-chas-vijni

Отримання довідок про реєстрацію в Єдиній Базі внутрішньо переміщених осіб  – Центр надання адміністративних послуг.
Інформація щодо   розташування найближчого ЦНАП: 
https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/administratyvni-poslugy/czentry-nadannya-administratyvnyh-poslug    
Відновлення паспорту громадянина України, паспорту громадянина України для виїзду за кордон, ID-картки– Територіальні підрозділи Державної міграційної служби в Одеській області. Інформація щодо розташування найближчого ТП ДМС https://dmsu.gov.ua/odesa/pidrozdily.html
– Центр надання адміністративних послуг.
Інформація щодо   розташування найближчого ЦНАП:  https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/administratyvni-poslugy/czentry-nadannya-administratyvnyh-poslug    
Відновлення ідентифікаційного податкового номера (ІПН)– Територіальні органи Державної податкової служби в Одеській області: (048)707-29-08, (048)707-29-95 (організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг).
«Гарячі лінії» для надання консультацій платникам податків у територіальних органах ДПС (tax.gov.ua) ЦЕНТРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ (tax.gov.ua)  
– Центр надання адміністративних послуг.
Інформація щодо розташування найближчого ЦНАП:
https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/administratyvniposlugy/czentry-nadannya-administratyvnyh-poslug
Відновлення документів на транспорт– Регіональні сервісні центри МВС в Одеській області:
(048)753-18-88,
(063) 367-37-62,
(050) 760-57-66,
http://ods.hsc.gov.ua    

Безкоштовна допомога від гуманітарних організацій

Громадськаорганізація «Десятеквітня»юридична, соціальна, психологічна допомога 0 (800)332-858; https://dk.od.ua/
Міжнароднагуманітарнаорганізація INTERSOSпсихологічна підтримка (індивідуальні та групові консультації), перша медична допомога (098)702-80-75; https://www.intersos.org/
Норвезькарадау справахбіженців (NRC)вУкраїніконсультування та правова допомога, психологічна підтримка, тимчасове проживання в готелі «Orange», одноразове харчування. 0 (800)30-20-07;
Благодійний фонд “КАРІТАС ОДЕСАУГКЦ”консультації психологів, юристів та кейс- менеджерів
Громадськаорганізаціягромадськийрух«Віра, Надія, Любов»юридична, соціальна, психологічна допомога. (048)771-12-64(65), (067)251-89-69;
Молодіжний благодійнийфонд «НЕКСТ»гуманітарна підтримка, юридична допомога, психологічна допомога; дошкільна підготовка, майстер класи, творчі заняття, англійська мова для дітей з родин ВПО (дитячий центр «Ukrainian future hub» м.Одеса, вул.Жуковського,43 (067)292-97-55
Громадська організація “Воля,Перемога,Об’єднанняУкраїни”надання юридичної, психологічної, гуманітарної допомоги. (099)065-40-38;
Громадськаорганізація«ВПОУкраїни»юридичні та психологічні консультації для ВПО м.Одеса, вул.Бочарова, 28 (099) 065-40-38
Благодійнийфонд«Вітризмін»надання екстреної допомоги жінкам та дітям ВПО (073)037-69-96;
Одеська обласна організація Червоногохреста України
Гаряча лінія психологічної підтримки МОМ
психологічна допомога:
0 (800)33-31-61,
0-800-211-444

Центри видачі гуманітарної допомоги


Район

Територіальнагромада

Адреса

ПІБ відповідального

Графікроботи
БерезівськийАндрієво-Іванівська сільськас. Андрієво-Іванівка, вул. Центральна, 89Незгодинська Лариса МиколаївнаПт-Сб 9:00-14:00
БерезівськийБерезівська міськам. Березівка, пл. Шевченка, 2Олійник Євдокія ОлександрівнаПт-Сб 9:00-14:00

Березівський

Великобуялицька сільська
сел. Петровірівка, вулиця Центральна, 28АСтарикова Аніла Миколаївна
Пт-Сб 9:00-14:00

Березівський

Знам’янська сільська
село Знам’янка, вулиця Лікарняна, 9АКачур Ганна Миколаївна
Пт-Сб 9:00-14:00
БерезівськийІванівська селищнасмт. Іванівка, вул. Центральна, 93Білоус Лілія ЛеонтіївнаПт-Сб 9:00-14:00

Березівський

Курісовська сільська
с.Курісове, вул.Партизанської Слави,14Чорний Володимир Богданович
Вт-Чт 14:00-16:00

Березівський

Коноплянська сільська
село Конопляне, вулиця 30 років Перемоги, 70Латашенко Євдокія Іллівна
Пт-Сб 9:00-14:00

Березівський

Миколаївська селищна
смт. Миколаївка, вулиця Незалежності, 71Кітготко Оксана МихайлівнаПн-Пт 8:00-12:00, 13:00-17:00
БерезівськийНовокальчівська сільськасело Новокальчеве, вулиця Миру, 29Максимова Оксана СергіївнаПт-Сб 9:00-12:00
БерезівськийПетровірівська сільськасело Петровірівка, вулиця Шевченка, 4Савранська Інна ГеоргіївнаПн-Пт 9:00-12:00
БерезівськийРаухівська селищнасмт.Раухівка, вулиця Гвардійська, 66Ковальська Іраїда МиколаївнаПт-Сб 9:00-14:00
БерезівськийРозквітівська сільськасело Розквіт, вулиця Центральна, 5АРахнянська Ганна ОлександрівнаПт-Сб 9:00-14:00

Березівський

Старомаяківська сільська
село Старі Маяки, вулиця Центральна, 2Міхніч Тамара Андріївна
Пт-Сб 9:00-14:00
БерезівськийСтрюківська сільськасело Стрюкове, вулиця Ламброва, 40Самойленко Віктор ОлександровичПт-Сб 9:00-14:00
БерезівськийЧогодарівська сільськасело Чогодарівка, вулиця Шкільна, 1Калита Сергій ОлександровичПт-Сб 9:00-14:00
БерезівськийШиряївська селищнасмт. Ширяєве, вулиця Соборна, 72Галета Інна ВолодимирівнаПт-Сб 9:00-14:00

Білгород- Дністровський

Дивізійська сільська
Білгород-Дністровський район, с.Жовтий Яр, Вул.Степова, 8
Міховський Сергій Олександрович

Пт-Сб 9:00-14:00
Білгород- ДністровськийКароліно-Бугазька сільськас. Кароліно-Бугаз, вул. Приморська , 1Бахтій Галина ЛеонідівнаПт-Сб 9:00-14:00
Білгород- ДністровськийКулевчанська сільськас. Кулевча вул. Центральна, 41Кабанова Людмила ПетрівнаПт-Сб 9:00-14:00
Білгород- ДністровськийТатарбунарська міськам. Татарбунари, вул. Центральна, 36Діордієва Олена ВасилівнаПн-Пт 09:00– 16:00
Білгород- ДністровськийЛиманська сільська (Білгород- Дністровський)село Лиман, вул. Героїв України, 47аКоваль Мирослава МиколаївнаПт-Сб 9:00-14:00
Білгород- ДністровськийМаразліївська сільськаС. Маразліївка вул. Миру,152Павліва Вікторія АнатоліївнаПт-Сб 9:00-14:00
Білгород- ДністровськийПлахтіївська сільськас.Плахтіївка, вул. Сонячна, 126Малюк Людмила ІванівнаПт-Сб 9:00-14:00
Білгород- ДністровськийСтарокозацькас. Старокозаче, вул. Шкільна, 6Анастюк Алла АнатоліївнаПт-Сб 9:00-14:00
Білгород- ДністровськийТузлівська сільськас.Тузли , вул. Завгороднього, 29Лебедь Роксана СергіївнаПт-Сб 9:00-14:00
Білгород- ДністровськийУспенівська сільськас. Успенівка, вул. Кишинівська,73Хлюстіна Олена СергіївнаПт-Сб 9:00-14:00
Білгород- ДністровськийШабівська сільськас. Шабо, вул. Центральна, 15,Опря Марина СергіївнаВт-Чт 10:00-13:00
Білгород- ДністровськийБілгород-Дністровська міськам. Білгород- Дністровський, вул. Кирилова, 16,Стельмах Оксана Володимирівна
Пт-Сб 9:00-14:00
Білгород- ДністровськийМологівська сільськас. Молога, вул. Кишинівська, 221аСкорик Людмила ЛеонтіївнаПт-Сб 9:00-14:00
Білгород- Дністровський
Саратська селищна
сел. Сарата, вул. Кристиана Вернера, 84Голенко Олена Василивна
Пт-Сб 9:00-14:00
Білгород- ДністровськийПетропавлівська сільськас. Петропавлівка, вул. Центральна, 119 гТрачук Оксана СтаніславівнаПт-Сб 9:00-14:00
Білгород- Дністровський
Сергіївська селищна

сел. Сергіївка, вул. Горького, 1

Стецько Алла МихайлівнаПн- Пт 9:00-15:00 за наявності провіанту.
с. Миколаївка, вул. Центральна, 129, будівля колишньої сільради
Базиленко Олександр Павлович
с. Приморське, вул. Центральна, 62Паук Наталя Констянтинівна.
Білгород- ДністровськийУспенівська сільськас.Успенівка, вул. Кишинівська, 73Хлюстіна Олена СергіївнаПн-Пт 9:00-17:15
БолградськийАрцизька міськам. Арциз, вул. Соборна , 1Лазар Олена8:00-16:00БолградськийБолградська міськам. Болград, вул. Поштова, 30
Відповідальна особа не визначена. Чергові пункту прийму гуманітарної допомоги за графіком, координатор – Мінковська Світлана Олегівна


Пн-Пт 08:00-12:00
БолградськийБородінська селищнасел. Бордино, вул. Адріанова, 11Шокот ЛинаЗа потребою
БолградськийВасилівська сільськас. Василівка, вул. Миру, 108Аврамова Ганна9:00-15:00
БолградськийГородненська сільськас. Городнє, вул. Широка, 39Алавацька Марія СтепанівнаПн-Пт 10:00-16:00
БолградськийКриничненська сільськас. Криничне, вул. Інзовська, 148Гринько Марія Степанівна8:30-17:00


Болградський


Кубейська сільська
с. Кубей, вул. ЇордановаРожкова О.М8:30-17:00
с. Виноградне, вул. Шкільна, 1Міхайлов І. В.8:30-17:00
с. Оріхівка, вул. Шкільна, 74Волкова І. С.8:30-17:00

Болградський

Павлівська сільська
с. Павлівка, пров. Театральний, 2Козбур Володимир ПетровичПн-Чт 08:00- 17:00, Пт 08:00- 15:00
БолградськийТарутинська селищнасел. Тарутине, вул. Красна, 154Шишкова Ніна ІллівнаПн-Пт 09:00-17:00
БолградськийТеплицька сільськас. Теплиця, вул. Центральна, 135,Дімова Ольга ВасилівнаПн-Пт 8:30-17:30
ІзмаїльськийВилківська міська


ІзмаїльськийІзмаїльська міськам. Ізмаїл, пр. Незалежності,1аРомащук Віктор ВасильовичВт, Пт 14:00-16:00
ІзмаїльськийСаф’янівська сільськам. Ізмаїл, пр. Незалежності,69Жєлєва Вікторія МиколаївнаПн-Пт 9:00-13:00
ІзмаїльськийСуворовська селищнасмт Суворове, вул. Пушкіна, 47Терзі Оксана ІванівнаВт-Пт 15:00-17:30
ІзмаїльськийКілійська міськаІзмаїльський

Ренійська міська
м. Рені, вул. Вознесенська, буд.157Пуфтієнко Наталя Іванівна
Пн-Пт 09:00-17:00
Одеський районАвангардівська селищнасмт Авангард, вул. Добрянського, 28Слободянюк Юлія ЮріївнаПт-Сб 9:00-14:00
Одеський районБіляївська міськам. Біляївка, вул. Гагаріна, 1аДенисюк ХристинаПт-Сб 9:00-14:00

Одеський район
Великодальницька сільськас. Великий Дальник, вул. Б.Хмельницького, 3Федорович Ірина Олегівна
Пт-Сб 9:00-14:00

Одеський район

Великодолинська селищна

смт. Великодолинська, вул.Центральна, 132

Курко Світлана Альбертівна
Вт,Чт 9:00-14:00 (при наявності гуманітарної допомоги)
Одеський районВигодянська сільськас. Вигода, вул. Шкільна, 15Лариса ШушманПт-Сб 9:00-14:00
Одеський районВизирська сільськас. Визирка, вул. О.Ставніцера, 53Бянова Наталія АнатоліївнаПт-Сб 9:00-14:00

Одеський район

Дальницька селищна

с. Дальник, вул Дружби,117

Говорун Олена Олександрівна
Пн-Пт 9:00-15:00 (при наявності гуманітарної допомоги)

Одеський район

Дачненська сільська

с. Дачне, вул. Клубна, 3А

Буран Андрій Володимирович
Вт, Чт 9:00-14:00 (при наявності гуманітарної допомоги)

Одеський район

Доброславська селищна
сел. Доброслав, просп. 40-чя визволення, 1Шихалієва Альона Ібадуллівна
Пт-Сб 9:00-14:00
Одеський районКрасносільська сільськас. Красносілка, вул. Набережна, 87АСтепанова Олена ЄвгенівнаПт-Сб 9:00-14:00

Одеський район

Маяківська сільська
с. Маяки, вул. Преображенська, 69-АЖелясков Павло Степанович
Пт-Сб 9:00-14:00
Одеський районНерубайська сільськас. Нерубайське, вул. Педагогічна, 21Дімітрашко Олена ВолодимірівнаПт-Сб 9:00-14:00
Одеський районОвідіопольська селищнасел. Овідіополь, вул. Т. Шевченка, 212Ліхенко Ігор СтаніславовичПт-Сб 9:00-14:00

Одеський район

Овідіопольська селищна

сел. Овідіополь, вул. Портова, 4 Палац спорту

Ліхенко Ігор Станіславович

Пт-Сб 9:00-14:00


Одеський район


Одеська міська

Київський район – приміщення за адресою: Люстдорфська дорога, 58, тел.: (048) 765 07 87


Хаджибейський район – сквер Георгія Гамова, 3а, Одеська народна церква, тел.: (048) 796-27-49

Приморський район – вул. Рішельєвська, 18, ЗОШ № 117, тел.: (098) 984-78-57


Пересипський район – приміщення Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пересипського району міста Одеси» за адресою: проспект Добровольского, 120 А, тел.: (048) 763-03-18


Одеський районТаїровська селищнасел. Таїрове, вул.40- річчя Перемоги, 53/1Бланар ОльгаПт 11:00-13:00
Одеський районТеплодарська міськам. Теплодар, вул. Комунальна, 1Браславський Андрій ОлександровичПт-Сб 9:00-14:00
Одеський районУсатівська сільськас. Усатове, пров. Урядовий, 63Каргунова Юлія ВікторівнаПт-Сб 9:00-14:00

Одеський район

Фонтанська сільська
с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5Шаповалова Оксана Миколаївнапри наявності гуманітарної допомоги


Одеський район


Чорноморська селищна

сел. Чорноморське, вул. Гвардійська, 19

Танасійчук Тетяна Олександрівна
Пн-Пт 9:00-12:00 (за наявності гуманітарних продуктів/товарів)
Одеський районЧорноморська міськам. Чорноморськ, просп. Миру, 41,Тєліпов РоманПт-Сб 9:00-14:00
Одеський районЧорноморська міськам. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 3, каб. 106Гриндак ТарасПт-Сб 9:00-14:00


Одеський район


Южненська міська


м.Южне, пл. Перемоги 2, ФСК “ОЛІМП”


Баранецька Олена Григорівна

Пн-Пт 10:00-13:00 (за наявності гуманітарних продуктів/товарів)
Одеський районЯськівська сільськас. Яськи, вул. Центральна, 78Гужева Наталія МиколаївнаПт-Сб 9:00-14:00Подільський районАнаньївська міськам. Ананьїв, вул, Незалежності, 51Шляхта Вікторія АндріївнаПн-Пт 8:00-17:00


м. Ананьїв, вул. Героїв України, 7Завалевська Анна СергіївнаПн-Пт 8:00-17:00

Подільський район

Балтська міська
м.Балта, вул. Любомирська, 242Ткач Валентина ФедорівнаПн-Пт 9:00-16:00
м. Балта, вул. Ярослава Мудрого,33Гогу Наталія ВасилівнаЗа потребою
Подільський районДолинська сільськас. Долинське, вул. Центральна, 2аКулик Лідія ЛеонідівнаПн-Пт 8:00-17:00
Подільський районЗеленогірська сільськасел. Зеленогірське, просп. Миру, буд. 12Шлікар Марина ВалеріївнаЩоденно 8.00- 17.00
Подільський район
Кодимська міська
м. Кодима, пл. Перемоги, буд. 4, КУ «Кодимська публічна бібліотека»
Тульчинська Наталя Віталіївна
Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 08:00-15:45, обідня перерва 12:00-12:45

м. Кодима, вул. Соборна, буд. 127, КУ « Центр надання соціальних послуг» Кодимської міської ради Подільського району Одеської областіСімашкевич Людмила Петрівна


Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 08:00-15:45, обідня перерва 12:00-12:45
м. Кодима, вул. Кривенцова, буд. 1, КНП «Кодимська лікарня»
Волошина Лариса Іванівна
Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 08:00-15:45, обідня перерва 12:00-12:45м. Кодима, вул. Кривенцова, буд. 1, КП «Кодимський центр первинно медико – санітарної допомоги»


Алтухова Оксана Олександрівна

Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 08:00-15:45, обідня перерва 12:00-12:45
Подільський районКуяльницька громадам Подільськ, вул. Соборна. 105Костюк Тетяна СергіївнаПн-Пт 8:00-17:00
Подільський районОкнянська селищнасел. Окни, вул. Херсонська, 6Тарас Наталя ПавлівнаПн-Пт 900 до 14.00 години


Подільський район


Любашівська селищна
сел. Любашівка, вул. Софiiвська, 162,

Пенчев О.С.
Постійно з 9-1б год., крім суботи та недiлi (у разi отримання допомоги або формування наборiв)

сел. Любашiвка, вул. Князя Володимира, 84

Подільський район

Піщанська сільська
с. Піщана, вул. Василя Приходька гвардії майора, 9Гербенський Володимир ДмитровичПонеділок, четвер 8.00-12.00


Подільський район


Подільська міська
м. Подільськ, вул. Бочковича, 4, (для ВПО, сімей та осіб, які належать до вразливих верств населення) ПМЦСС

Шалашна Наталія Григорівна

З понеділка по четверг з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 16.00
м. Подільськ, пр-т Шевченка, 7а, (для громадян похилого віку, пенсіонерів, ЗСУ) ГО «Організації ветеранів Подільської міської територіальної громади»
Гаценко Віталій Миколайович
9.00 -16.00 відповідно до поставок

Подільський район

Савранська селищна
сел. Саврань, вул. Соборна, 9
Івашківський Анатолій
З 8.00 до 16.00 год. з понеділка по п’ятницю
Подільський районСлобідська селищнасел. Слобідка, вул.Незалежності, 2Михель Віталій МиколайовичПн-Пт 08:00- 17:00
Роздільнянський районВеликомихайлівська селищнасел. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 121Ростовцева Антоніна ПавлівнаЩоденно з 8.00 до 17.00 (крім вихідних)
Роздільнянський районВеликоплосківська сільськас. Великоплоске, пров. Сільрадівський, 5Мирза Олексій СергійовичЩодено 09:00 до 12:00 ( крім вихідних)
Роздільнянський район
Затишанська селищна
сел. Затишшя, вул. Суворова, 34Пустомельник Ольга ПавлівнаЩоденно 9.00- 17.00 (крім вихідних)
Роздільнянський район
Захарівська селищна
сел. Захарівка, вул. Центральна, 69Трач Валентина ВолодимирівнаЩоденно 9.00 – 13.00 (крім вихідних)
Роздільнянський район
Лиманська селищна
сел. Лиманське, вул. БОС, буд. 146Скриданенко Надія ЛеонідівнаЩоденно 08.00 — 17.00 (крім вихідних)
Роздільнянський район
Новоборисівська сільська
с. Новоборисівка, вул.Лермонтова, 3Полякова Зінаїда ОлександрівнаЩодено 8.00- 17.00 (крім вихідних)
Роздільнянський район
Степанівська сільська
с. Степанівка, вул. Дружби, 27Хазаринова Тетяна ВікторівнаЩодено 8.00- 17.00 (крім вихідних)
Роздільнянський район
Цебриківська селищна
сел. Цебрикове. вул.Миру, 1Матрос Тетяна ІванівнаЩодено 8.00 – 17.00 (крім вихідних)
Роздільнянський район
Роздільнянська міська
м. Роздільна вул. Європейська 36Користа Ірина ЯрославівнаЩоденно 10.00 – 14.00 (крім вихідних)